หน้าแรก
    พจนานุกรม/ คู่มือ ที่น่าสนใจ  
   ดิกฯอังกฤษ-ไทยเน้นการแต่งประโยค
   พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ 
   Thai-Eng dict. for foreigner
   คู่มือการใช้ A, An, The 
   Promotion / วิธีการสั่งซื้อ 
   เกี่ยวกับผู้แต่ง วงศ์ วรรธนพิเชฐ
    เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  
   ถาม/ตอบ ภาษาอังกฤษ โดยคุณวงศ์
   เรียนภาษาอังกฤษให้เก่ง
   หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
   เราต้องรู้ภาษาอังกฤษกี่คำ
   วิธีเลือกซื้อ Dictionary 
   ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษ
   แบบทดสอบภาษาอังกฤษ online
ติดต่อเรา
 
ลด 20 % จัดส่งฟรี
   
 

 
 
Promotion !!!
Discount 20%

You can buy books of Thaiways Publications at the promotional prices as follows

  • English By Example - enlarged edition 1,270 Baht
  • Thai-English Dictionary for foreign learners 640 Baht

Special Package

Get more discounts for ordering:

  • A Set of English By Example (Large Edition) + Thai English Dictionary for Foreigners -- 1,700 Baht

Free delivery (in Thailand) to your home.

   

How to order
  1. Click the Order Form below and print, using the print command File>Print in browser
  2. Fill in the Order Form and make payment. Then send the Order Form and the payment evidence to our company via mail at info@dicthai.com or fax 0 2433 7058.
  3. Wait to receive your book(s).

Remarks:
You can come to buy books at our company personally, Monday – Friday, 08.30 – 17.30.


Method of Payment
Transfer money to our bank account, as indicated in the Order Form. Then mail or fax the Order Form and payment evidence to our company.

Remarks:

  1. Do not send cash via post. The company will not be responsible for the loss of money.
  2. Please check that you have filled the order details and make payment correctly.

In case you need a receipt, please inform us and send your details with the payment evidence.


Books Delivery

The company will deliver the book(s) to you by post free of charge (within Thailand only), within 7 days of receipt of payment.
If you haven’t received your book(s) and have heard nothing from us within 2 weeks, please contact us immediately.

If you have any queries, please contact the Public Relations Department of the company on tel. 0 2433 7058, during the office hours, Monday – Friday, 08.30 – 17.30.

 

บริษัท ไทยเวย์ส พับลิเคชั่นส์ จำกัด
78 ถนนบรมราชชนนี (ซอย 2)
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ 10700
โทร และแฟกซ์ 0 2433 7058
อีเมล์: info@dicthai.com

Thaiways Publications Co., Ltd.
78 Borommaratchachonnani Road
(Soi 2), Bang Bamru, Bang Phlat,
Bangkok 10700
Tel & Fax : 0 2433 7058
email: info@dicthai.com
 


 
© Thaiways Publications Co., Ltd.  All rights reserved.  Tel & Fax : 0 2433 7058   www.dicthai.com.
 

คลิก...อ่านวิธีเลือก Dictionary Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย  Dictionay ที่เน้นการแต่งประโยค เพียงเล่มเดียวของไทย พจนานุกรม ไทย-อังกฤษ คำศัพท์มากที่สุด แปลถูกต้องที่สุด ดิกฯไทย-อังกฤษ สำหรับต่างชาติ คู่มีอการใช้ Articles - a, an ,the อย่างละเอียด